GRANTS Family Tree

1st - Joseph Grant Snr (1777-1868)

2nd - Henry Grant (1813-1871)

3rd - William Henry Grant (1836 - 1924)

4th - Harry Frank Grant (1859 - 1925)

4th - William Henry Godfrey Grant (1861 - 1950)

5th - Harry Grant (1890 - 1958)

5th - Godfrey Grant (1900 - 1979)

6th - Gregory Grant Halliday (1931 - 2010)

7th - Mark Halliday 1962

8th - Martin Grant Halliday 1995